Range bars jsou zde. Konečně!

Byl přidán nový styl grafu – Range bars. Tyto svíčky jsou unikátní tím, že pomáhají eliminovat šum na trhu. Graf nebere v úvahu čas, protože bary mají stejnou velikost – osa X se posouvá pokaždé, když se cena změní o interval určený uživatelem.

Jak jsou Range bars sestaveny ?

 • Každý bar má otevírací cenu (Open). Poté je sledován pohyb ceny oproti otevírací ceně nahoru či dolů.
 • Rozdíl mezi nejvyšší (High) a nejnižší (Low) hodnotou je pevně dán.
 • Jakmile vzdálenost High a Low dosáhne dané hodnoty, svíčka se ukončí.
 • Co následuje:
  • Pokud se cena nadále pohybuje v intervalu Low – High, mění se uzavírací cena (Close).
  • Když cena překročí interval Low – High, bar se uzavírá a začíná se tvořit nový.

range

Jak nastavit tento styl grafu ?

Jsou dva způsoby:

 1. V horní liště grafu je menu typů grafu, kde vyberete Range.
  range_type
 2. V horní liště grafu v menu intervalů vyberete například 10 range.
  range_interval

Co znamená interval RB?

Interval definuje rozmezí, ve kterém se cena pohybuje. Při jeho překročení je vytvořen nový bar.

1 (jeden) Range se rovná nejmenší změně ceny. Tuto hodnotu lze spočítat následujícím vzorcem.

1 Range = Minimální pohyb / Cenové měřítko

Hodnota Minimálního pohybu a Měřítka je zobrazena v menu Symbol Info (klikněte pravým na prázdnou část grafu -> Symbol Info).

Je důležité podotknout, že tento styl grafu vůbec neovlivňuje čas. Proto když zvolíte RB,  timeframe se změní na základní RB nebo naposledy použitou hodnotu.

Co lze u tohoto grafu nastavit ?

Podívejme se na jeho vlastnosti:

range_prop

Up Color – barva svíčky při pohybu nahoru

Down Color – barva svíčky při pohybu dolů

Projection Up Color – barva při  předpokládaném pohybu nahoru

Projection Down Color – barva při  předpokládaném pohybu dolů

*Předpokládané svíčky jsou sestaveny z dočasných dat, protože se ještě tvoří a nejsou uzavřeny

Phantom Bars – nastavení zobrazení virtuálních barů

*Virtuální bary jsou svíčky dle cenových rozpětí, které zatím nebyly obchodovány

Price Line – nastavení čáry zobrazující poslední (Last) cenu

Previous Close Price Line – nastavení čáry zobrazující zavírací cenu minulého obchodního dne

Vlastnosti a omezení

 • Pro RB je jako zdroj dat použity hodnoty minutových svíček (Open, High, Low, Close).
 • Změnu intervalů Range barů umožňují placené verze Pro Plus nebo vyšší.
 • Interval musí být delší než 10 Range, pokud chcete publikovat Ideu založenou na RB.
 • Není podporován Bar Replay.

Range Bars are Now Available on TradingView!

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *