Používejte v alertech proměnné

Ať už je to aktuální cena, hodnota indikátoru, čas svíčky, nebo něco jiného, do alertů lze nyní přidávat proměnné.

Ukázkové upozornění pro NASDAQ:AAPL:

{{exchange}}:{{ticker}}, Price = {{close}}, Volume = {{volume}}

Zde je seznam použitelných proměnných:

  1. {{ticker}} — vrátí ticker (např. AAPL nebo BTCUSD).
  2. {{exchange}} — burza symbolu (např.: NASDAQ, NYSE nebo AMEX). Zpožděná data obsahují parametr DL nebo DLY (např.: NYMEX_DL)
  3. {{close}}, {{open}}, {{high}}, {{low}}, {{time}}, {{volume}} — příslušná cena svíčky, při které se upozornění spustilo. Upozornění pro indikátory, kreslené objekty a exotické grafy jsou řízeny timeframe, na rozdíl od cenových alertů, které se spouští každou minutu. {{time}} je čas svíčky v časovém pásmu UTC ve formátu  rrrr-MM-ddTHH: mm: ssZ format. např.:, 2019-08-27T09: 56: 00Z. Zbývající hodnoty jsou desetinná čísla. (např.:  1245.25.)
  4. {{timenow}} —  přesný čas, kdy se upozornění spustilo. Formátováno stejně jako {{time}}. Přesné na vteřiny nezávisle na časovou osu.
  5. {{plot_0}}, {{plot_1}}, … {{plot_19}} — příslušná série hodnoty indikátoru. Například indikátor Volume má dvě série – Volume a Volume average. Můžete vytvořit upozornění obsahující následující zprávu:
   Volume: {{plot_0}}, Volume average: {{plot_1}}

   A když vám upozornění přijde, uvidíte odpovídající hodnoty:

   (Pozn.: parametry „plot“ jsou číslovány od nuly.)

Stejná pravidla platí pro Pine skripty. Série jsou počítány podle jejich pořadí vyvolání v kódu.
Následující funkce lze použít v upozorněních:

 • plot;
 • plotshape;
 • plotchar;
 • plotarrow;
 • plotbar;
 • plotcandle.

Pokud argument obsahuje hodnotu Bool, v upozornění bude nahrazen 1 či 0. Mějte na paměti, že některé funkce – plotcandle a plotbar – zobrazují čtyři série, a na každou z nich se bere ohled při číslování. Tato metoda přístupu k „plot“ není vždy nejpohodlnější, a proto lze „ploty“ volat také jejich jmény.

{{plot("Name")}}

Kde Name je jméno série.

Pro vestavěné indikátory jsou podporována jen anglická jména. Chtěli-li bychom předchozí příklad replikovat tímto způsobem adresování, vypadalo by to takto:

Volume: {{plot("Volume")}}, Volume average: {{plot("Volume MA")}}

 

Nápodobně pro Pine Script, pro přístup k sérii je třeba specifikovat jméno z titulku příslušné funkce (podporováno pro všechny funkce kromě plotcandle a plotbar). Na jazyku poté nezáleží. Pokud nemáte přístup ke kódu, jméno najdete v nastavení stylu. Například pro přístup k hodnotám tohoto skriptu.:

//@version=4
study("My script")
plot(close, title="series")

Použijte následující zprávu upozornění.:

{{plot("series")}}

Jméno lze vidět v nastavení skriptu.

Při použití více indikátorů v jednom upozornění lze odkazovat na hodnoty prvního – je to ten, který je první v rolovacím menu. Příklad.:

Jestliže upozornění obsahuje toto nastavení, lze odkazovat pouze na hodnoty MA. Pro přístup k hodnotám skriptu “My Script” je nutné ji vybrat v rolovacím menu.

Do argumentu funkce altercondition lze také zadat nové proměnné. Např.: 

//@version=4
study("My script")
alertcondition(close>open, message="price {{ticker}} = {{close}}")

Zpráva z argumentu je automaticky zkopírována do alertu, nahrazení hodnoty funguje pouze pro skripty v4 a novější.
Hodnoty z alertů lze odesílat na „webhook“ posláním proměnné na požadovanou adresu, což otevírá další škálu možností.

https://www.tradingview.com/blog/en/introducing-variables-in-alerts-14880/

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *