Pořádek v seznamech je základ

Přidali jsme novou funkci – nyní je možné zvýraznit symboly jejich označením, což lze využít s různými nástroji (Watchlisty, Screenery, Grafy, atd.). Značky lze využít například pro pozdější snadné nalezení zajímavého tickeru.


Byla také upravena funkčnost komponent, které se symboly pracují. Nyní tedy lze:

 • Vytvořit seznam označených symbolů, které nejsou propojeny s žádným Watchlistem.
 • Označit symboly ve vašem Watchlistu a skenovat vlastní seznam symbolů ve Screeneru.
 • Přidat seznam symbolů do Screeneru a tam konfigurovat požadované sloupce.
 • Přidat výsledky hledání Screeneru do Watchlistu.

Označené symboly jsou nyní automaticky přidávány do zvláštního seznamu (Watchlist – Flagged list).

Symboly lze značit například zde:

Způsoby značení/odznačení symbolů:

 1. Klikněte na vlaječku na levé straně před symbolem (nebo vyberte Flag Symbol z menu)
 2. Stiskněte kombinaci ALT + Enter. Může být použito pro jeden či více symbolů (v menu je možnost Flag All Selected, což všechny vybrané symboly označí)
 3. Lze označit všechny symboly ve vybraném Watchlistu najednou pomocí kombinace ALT + SHIFT + Enter (nebo možností Flag All Symbols From This List Only v kontextovém menu). Tato možnost zruší všechna předešlá označení.
 4. Je možné odznačit všechny symboly pomocí možnosti Unflag All Symbols in the System v kontextovém menu.

Další změny

Byly vylepšeny komponenty Watchlistu, Hotlistu a Screeneru přidáním následujících funkcí:

 1. Nyní lze vybrat více řádků pomocí klávesy SHIFT a/nebo CTRL
 2. Nyní je možné vymazat z watchlistu více symbolů najednou. Vyberte symboly pomocí SHIFT/CTRL/CMD a zmáčkněte klávesu DELETE nebo tlačítko Delete vedle vybraného symbolu.
 3. Lze filtrovat data ve Screeneru na základě označených symbolů.

Příklady využití

 1. Předpokládejme, že chcete vytvořit seznam symbolů s 10 finančními nástroji, které vyhovují vašim požadavkům ve Screeneru.
  • Otevřete nový prázdný seznam.
  • Nastavte parametry filtru ve Screeneru.
  • Použijte SHIFT/CTRL pro výběr symbolů, které vyhovují vaším parametrům.
  • Vyberte možnost Add Selected Symbols To Watchlist z kontextového menu.
  • Vybrané symboly jsou nyní přidány do vašeho seznamu.
  • Symboly, které označíte ve Screeneru budou automaticky přidány také do seznamu Flagged list ve Watchlistu.
 2. Předpokládejme, že chcete prohledat existujíci Watchlist nebo jeho část.
  • Otevřete Watchlist.
  • Vyberte možnost Flag All Symbols From This List Only v kontextovém menu nebo vyberte více symbolů a zvolte možnost Flag All Selected v menu.
  • Běžte do Screeneru a zapněte filtování pomocí označených symbolů.
 3. Pokud Watchlist nemá potřebné sloupce, můžete přidat symboly do Screeneru a zvolit potřebné sloupce zde.
  • Vyberte několik akcií ve vašem Watchlistu.
  • Zapněte filtrování pomocí označených symbolů ve Stock Screeneru.
  • Odstraňte nadbytečné sloupce v nastavení a přidejte ty potřebné. Například Volume, market cap atd.

 

Introducing Flagged Symbols

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *