Nový vzhled okna objednávek

Připravili jsme nový design okna objednávek. Cílem byla vyšší přehlednost, jednoduchost, lepší vzhled a při tom všem zachování původní funkcionality.

Momentálně je nový design dostupný jen v PaperTradingu, avšak brzy půjde použít i u všech podporovaných brokerů.

Kromě dialogového okna můžete k vytváření objednávek také používat Order Panel, který se nachází na pravé straně obrazovky. Tento panel je používán defaultně, ale můžete mezi ním a oknem přepínat tlačítkem pin/unpin.

 

Panel by měl být přístupnější, neměl by blokovat graf a měl by poskytovat více informací o objednávce/pozici.

123

Při zadávání objednávky klikněte kamkoliv do panelu (kromě tlačítka pro odeslání objednávky). Tím se panel aktivuje a budete moct zadat parametry vaší objednávky. Následně můžete příkaz přímo odeslat.

Po odeslání příkazu se panel opět deaktivuje.

Pokud si zadávání objednávky rozmyslíte, můžete celé okno vyresetovat tlačítkem vpravo nahoře. Panel se pak deaktivuje.

 

Parametry objednávky se resetují i při zavření okna.

DOM panel a Order panel nemohou být otevřeny najednou, protože se navzájem překrývají. Když zadáte objednávku v DOM panelu, automaticky se otevře okno objednávek.

V okně je možno nastavit nejen fixní cenu, ale i trailing cenu. To znamená, že můžete zadat nákupní/prodejní cenu s potřebným posunem. Je nutné zmínit, že aktivní typ ceny je závislý na tom, kde zůstane kurzor. Pevná cena je nastavena jako hlavní, když po zadání hodnoty zůstanete v její kolonce. Pokud nastavíte trailing cenu na +5 a necháte fokus/kurzor na tomto výběrovém poli, v případě změny Ask ceny se změní i fixní cena.

Přibyla kalkulačka pro jednodušší manipulaci s hodnotou objednávky. Tlačítka + a – zvyšují/snižují hodnotu o nejmenší krok dostupný pro daný instrument.

Tlačítka s čísly vkládají odpovídající hodnotu. Tlačítko C smaže zadanou hodnotu a nastaví nulu,  tlačítko se šipkou vedle vrátí hodnotu na default pro daný symbol.

Množství lze nastavit jak v měně, tak v procentech kapitálu. Při zaškrtnutí Stop Loss se zobrazí dodatečné pole, do kterého můžete jak v měně, tak procentech nastavit jeho hodnotu.

S novým layoutem Stop Limit můžete zadat Stop cenu a následný limitní posun je zobrazena hned vedle.

OCO objednávky lze aktivovat kliknutím na pole Pips/Price.

Další změny jsou vizuální:

Doba trvání příkazu je nyní nazvána Time in Force. Výběr data a času je nyní snazší.

Poměr Risk/Reward je vidět pokud aktivujete zároveň Take Profit i Stop Loss. Lze jej najít uprostřed okna.

Do jednotlivých polí můžete zadat preferované hodnoty a zbylé hodnoty se podle nich dopočítají. Vyplněné hodnoty jsou orámovány šedou barvou. Tedy když zadáte do Stop Loss 25 Pips, tato hodnota zůstane stejná, zatímco cenová hodnota Price se bude dopočítávat podle Ask ceny. Také je nyní možné zadávat cenu v pips, avšak prozatím při zasílání objednávek se k brokerům předává přímo cenová úroveň. Objednávky v pipech (brokerům, kteří takové podporují) jsou ale též v plánu.

Tlačítko odeslání objednávky obsahuje pro rychlou kontrolu krátké shrnutí vašeho příkazu.

Připravujeme i další funkce objednávek. Máte-li nějaké připomínky,  v dolní části okna je odkaz pro vaši zpětnou vazbu.

https://blog.tradingview.com/en/new-order-window-design-9604

 

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *