Finanční funkce v Pine

Dnes přibývají nové finanční funkce a metriky jako třeba Market Cap, Revenue, Total Liabilities či Debt.

Chcete li se seznámit s Pine, je k dispozici tento manuál
Zde naleznete plnou dokumentaci k novým funkcím.

Funkce FINANCIAL vrátí finanční data a jejich hodnoty.

financial(symbol, financial_id, period, gaps)

Rozbor jednotlivých parametrů:

symbol – ticker včetně předpony – například NASDAQ:AAPL

financial_id – finanční identifikátor, vybírá se typ dat (zde je seznam dostupných dat)

period – perioda dat – FQ čtvrtletí, FY finanční rok, TTM posledních 12 měsíců

gaps – nepovinný boolean parametr, který funguje stejně jako u funkce security
barmerge.gaps_on – požadovaná data jsou spojena s jakýmikoli mezerami (hodnoty na)
barmerge.gaps_off – základní hodnota, data jsou plynule spojena bez mezer, ty jsou vyplněné nejbližšími hodnotami.

Příklad:
Chceme-li data AP (Accounts Payable – dluh dodavatelům) Microsoftu (NASDAQ:MSFT) za poslední čtvrtletí, napíšeme něco takového:

//@version=4 
study("My Script")
f = financial("NASDAQ:MSFT", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
plot(f)

Po uložení se zobrazí výstup vašeho skriptu jako vždy pod grafem.

Křivky s ekonomickými daty naleznete v menu Financials v horní části grafu.

https://www.tradingview.com/blog/en/built-in-financial-functions-and-metrics-in-pine-17491/

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *