Pole v Pine Scriptu

Do Pine Scriptu přibyla možnost tvořit pole hodnot float, int, bool nebo color.

Tyto jedno-dimenzionální struktury značně rozšiřují možnosti práce s daty.

Zde je příklad tvorby pole hodnot typu float o délce 3, kde počáteční hodnoty jsou na.

levels = array.new_float(size = 3, initial_value = na)

Pole podporují dynamickou změnu velikosti. Mezi užitečné metody patří array.min(), array.max(), array.stdev(), array.avg(), array.median().

V níže uvedeném příkladu je pole použito pro uložení cenových hodnot pouze těch svíček, kde se zvětšuje volume. Tyto hodnoty jsou následně zprůměrovány a vykresleny.

//@version=4 
study("Price Avg Of Increasing Volume Bars", "", true) 
i_levels = input(20,   "Levels") 
i_src    = input(hlc3, "Source") 

// Initialize array of user-selected size with `na` values. 
var levels = array.new_float(i_levels) 

if rising(volume, 1)     
    // Remove the oldest level from the beginning of the array.
    array.shift(levels)

    // Add the new level to the end of the array. 
    array.push(levels, i_src) 

// Calculate the avg of levels in the array, excluding any `na` values. 
level = array.avg(levels)
plot(level, "Level", close > level ? color.lime : color.fuchsia)

Mimo jiné byl přidán do dokumentace manuál týkající se polí.

Níže uvádíme několik skriptů využívajících pole:

Graph style – 4th Dimension RSI

Function – Multi Dimension Indexer

Function – K-Means Clustering

Function – Linear Regression

Function – Polynomial Regression

Trendlines – JD

Average Pivot Range – JD

Matrix functions – JD

Komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *